Normy a předpisy

  • ČSN EN ISO 14040: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova. Praha, ČNI, 2006
  • ČSN EN ISO 14044: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice. Praha, ČNI, 2006
  • ČSN EN ISO 14020: Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady. Praha, ČNI, 2006
  • ČSN EN ISO 14025: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy. Praha, ČNI, 2006
  • ČSN EN ISO 14031: Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu – Směrnice. Praha, ČNI, 2000
  • ČSN EN 15643-1: Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec, ÚNMZ, 2011
  • ČSN EN 15643-2: Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností, ÚNMZ, 2011