Výpočet emisí na základě spotřeby

Kalkulačka

kalkulačka l / 100 km

Se zadanou spotřebou na 1 litr paliva ujedete 0 km (odpovídá dojezdu 0 mil/US gallon)

Průměrné emise CO2 zadaného automobilu: 0 g / km

Popis metodiky výpočtu lze najít na stránkách EPA (U.S. Environmental Protection Agency). Výpočet je založen na emisních faktorech vycházejících z chemických rovnic spalování benzinu a motorové nafty, které vyjadřují obsah uhlíku v palivu. Dále je doporučení IPCC uvažováno, že nedochází ke stoprocentnímu spalování paliva, že dokonale spáleno je 99% objemu paliva.

Takto získané hmotnosti uhlíku se potom přepočtou na hmotnost emisí CO2 přes poměr atomové hmotnosti uhlíku (12 g/mol) a molekulové hmotnosti CO2 (44 g/mol). Výsledné znění převodních vzorců dle EPA je tedy následující: emise CO2 z galonu benzínu = 2 421 gramů x 0.99 x (44/12) = 8 788 gramů / galon emise CO2 z galonu nafty = 2 778 gramů x 0.99 x (44/12) = 10 084 gramů / galon

Abychom z toho byli moudřejší, je třeba výsledné hodnoty přepočíst na u nás běžnější litry. Jeden americký galon odpovídá 3,7584 litru. Pokud tedy dané hodnoty podělíme tímto číslem, získáme množství emisí z jednoho spáleného litru benzínu respektive nafty.

Pokud chceme zjistit emise CO2 na jeden ujetý kilometr, stačí předchozí hodnoty vynásobit spotřebu našeho automobilu v litrech na 100 km a potom podělit 100: měrné emise CO2 na ujetý kilometr při spalování benzínu = 8 788 / 3,7584 * měrná spotřeba [l /100 km] / 100 = měrná spotřeba * 23,38 [ g CO2 / km] měrné emise CO2 na ujetý kilometr při spalování nafty = 10 084 / 3,7584 * měrná spotřeba [l /100 km] / 100 = měrná spotřeba * 26,83 [ g CO2 / km]