Existující databáze environmentálních parametrů

Výsledky hodnocení životních cyklů nejen stavebních materiálů, s různými systémovými hranicemi, tvoří náplň mnoha existujících databází, z nichž ty nejvýznamnější jsou vyjmenovány dále:

  • Ecoinvent – Swiss Centre for Life Cycle Inventories (Švýcarské centrum pro inventarizaci životních cyklů) – světově vůdčí databáze s konzistentním, transparentním a aktualizovaným souborem dat životních cyklů
  • EPD - environmentální prohlášení o výrobku - soubor měřitelných informací o vlivu na životní prostředí v průběhu celého životního
  • IBO Baustoffdatenbank – IBO (Rakouský institut pro zdravé a ekologické budovy) – databáze svázaných emisí CO2 a SO2, svázané spotřeby primární energie obnovitelné a neobnovitelné, produkce fotooxidantů, eutrofizace.
  • ICE databáze – Katedra mechanického inženýrství, Univerzita v Bath – udává svázané energie a svázané emise CO2 velkého množství stavebních materiálů.
  • Documentation SIA D 123 – SIA (Švýcarské sdružení inženýrů a architektů) - data svázaných emisí CO2 a SO2, svázané spotřeby primární energie obnovitelné a neobnovitelné atd.
  • INIES – Francouzská databáze EPD francouzských stavebních materiálů a výrobků.
  • Ökobau.dat - Obsáhlá německá databáze obsahující environmentální parametry stavebních materiálů, čerpající mimo jiné z databáze EPD německého institutu Bauen und Umwelt.