Metodika envimatu

K výpočtu environmentálních profilů katalog prozatím využívá nejrozsáhlejší mezinárodní databázi stavebních materiálů Ecoinvent. Snahou a cílem však je ve spolupráci s místními výrobci a dodavateli postupně doplnit data odpovídající českým podmínkám.

Budoucí databáze materiálů bude proto obsahovat data získaná metodikou EPD - Environmentální prohlášení o produktu. Tak bude dosaženo porovnatelnosti jednotlivých výrobků. Envimat umožňuje českým výrobcům či dodavatelům vložit environmentální data svých výrobků do databáze.

Hodnocené parametry

 • environmentální
 • technické

Environmentální parametry:

 • Spotřeba primární energie - PEI [MJ] (Svázaná energie)
 • Potenciál globálního oteplování - GWP [kg CO2,ekv.] (Svázané emise CO2,ekv.)
 • Potenciál okyselování prostředí - AP [g SO2,ekv.] (Svázané emise SO2,ekv.)
 • Potenciál tvorby přízemního ozónu - POCP [g C2H4,ekv.]
 • Potenciál ničení ozonové vrstvy - ODP [g CFC2,ekv.]
 • Potenciál eutrofizace prostředí - EP [g PO4 3- ekv.]

Technické parametry:

 • Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK]
 • Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]
 • Hmotnost m [kg]