Typy účtů pro výrobce

Základní Stříbrný Zlatý Premium
Základní Stříbrný Zlatý Premium
6800 Kč zápisné* 5600 Kč zápisné* 4200 Kč zápisné* cena dohodou
800 Kč/výrobek** 700 Kč/výrobek** 500 Kč/výrobek** cena dohodou
3 položek 10 položek 20 položek Neomezený počet položek
Zaregistrovat Zaregistrovat Zaregistrovat Zaregistrovat

Poznámky

  • Veškeré ceny se vztahují k jednomu výrobku, doba zápisu je 12 měsíců od uhrazení poplatku. Ceny jsou bez DPH.
  • * Výrobek bude zapsán do databáze po dobu 12 měsíců od uhrazení poplatku za zápis.
  • ** Pro výrobky již zapsané v databázi je určen roční poplatek.
  • Členové České společnosti pro udržitelnou výstavbu budov a České rady pro šetrné budovy mají nárok na slevu 15 %.
  • Při platbě na 3 roky lze uplatnit slevu ve výši 5% z celkové částky.
  • Přidružení členové CENDEC mají nárok na slevu 30% ze zápisu do databáze.
  • Sleva na výrobky ze shodné produktové řady. První výrobek z každé produktové řady za řádnou cenu, každý další výrobek z této řady se slevou 30%.
Podrobnější informace o podmínkách zápisu výrobků do databáze envimat naleznete zde.