Archiv novinek

Archiv novinek

2013-04-30

Pozvánka na konferenci YRSB13 a CESB13 v Praze 25.-28.6.2013


25.června 2013 se bude na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze konat Fórum mladých vědců v udržitelné výstavbě (YRSB13), zaměřené výzkum na studentů doktorského studia a postdoktorských pracovníků. Očekává se 40 zahraničních účastníků. Studenti ČVUT mají vstup zdarma. Registrace je možná na http://cesb.cz/yrsb13.

Na fórum navazuje mezinárodní konference Central Europe towards Sustainable Building (CESB13), zaměřená na vývoj udržitelné výstavby ve světě. Na konferenci je přijato 250 zahraničních příspěvků. Podmínky a možnosti registrace lze nalézt na http://cesb.cz/home.
2013-04-22

Envimat prezentován na workshopu Ekoznačky kolem nás


Envimat byl prezentován na akci Ekoznačky kolem nás pořádané Českou radou pro šetrné budovy za účasti jejích členů reprezentujících výrobce stavebních produktů. Prezentaci je možné stáhnout zde.
2013-01-28

2. výrobce v Envimatu


Druhým výrobcem stavebních materiálů, který do databáze Envimat umístil EPD čtyř svých výrobků je společnost Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Jedná se o EPD tepelných izolací z minerálních vláken ISOVER ORSIK 160 mm, T-N 25 mm, TF PROFI 120 mm a UNI 100 mm.
2012-12-17

1. výrobce v Envimatu


Prvním výrobcem stavebních materiálů, který do databáze Envimat umístil EPD dvou svých výrobků je společnost Knauf Insulation. Jedná se o ověřená EPD tepelné izolace ze skelné vaty Classic 040 a TP 115, vyrobené technologií ECOSE®.

Společná tisková zpráva Fakulty stavební ČVUT v Praze a Knauf Insulation je uvedena zde.
2012-12-10

Envimat prezentován v mezinárodním časopise SUSB


Článek o projektu Envimat byl přijat k prezentaci v zahraničním časopise International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development. Celý text článku je možné nalézt na adrese http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2093761X.2012.745799.
2012-09-03

Envimat prezentován v časopisu Stavební obzor


V časopisu Stavební obzor vyšel článek: Envimat – environmentální profily stavebních výrobků v praxi. V článku se dozvíte základní údaje o historii vývoje aplikace a její pozici v rámci světového a evropského kontextu. Další části jsou věnovány využití Envimatu v běžné praxi a v rámci výuky na stavebních školách. Uveden je i příklad porovnání tří konstrukcí zateplení vnějšího pláště budovy spolu s výsledky a možnostmi jejich interpretace.
2012-04-25

Envimat na Stavebních veletrzích Brno 2012


 Envimat na Stavebních veletrzích Brno 2012
V rámci Stavebních veletrhů Brno 2012 se 25. dubna pod záštitou Informačního centra ČKAIT konal seminář o Národní platformě SBToolCZ. Jedna z přednášek byla věnována i Envimatu, protože slouží jako promární zdroj dat o stavebních materiálech pro certifikační systém SBToolCZ. Prezentaci najdete v sekci Ke stažení.
2012-04-23

Na portálu TZB-info vyšel článek o Envimatu


TZB-info

Dnes na portálu TZB-info vyšel článek s názvem Envimat – vliv stavebních konstrukcí a materiálů na životní prostředí, který shrnuje poslední vývoj evropské legislativy, uvádí základní informace o hodnocení životního cyklu a environmentálním prohlášní o produktu. Představuje souhrnné informce o dostupných databázích environmentálních profilů výrobků a představuje projekt Envimat. Celý článek si můžete přečíst zde.


2012-03-21

Envimat na konferenci Průmyslová ekologie


 Envimat Prumyslova ekologie
Envimat.cz byl dnes prezentován na odborné konferenci Průmyslová ekologie. Prezentace je ke stažení zde.
2012-03-16

Informace pro výrobce


 Byl aktualizován informační materiál shrnující podmínky pro zápis materiálu do databáze Envimat.cz. Stáhnout si ho můžete zde.
2012-03-01

Návštěvnost Envimatu stále roste, v únoru jsme zaznamenali nový rekord


Zájem české veřejnosti o environmentální dopady stavebních materiálů stále vzrůstá, což se projevilo i na návštěvnosti webu Envimat.cz. Od svého spuštění v prosinci 2010 web navštívilo 6 670 lidí hledající podrobné informace o stavebních materiálech a bylo zobrazeno přes 65 tisíc stránek. 
Měsíční návštěvnost se vyšplhala na nový rekord - v únoru Envimat.cz zaznamenal 1 248 návšteníků, kteří si zobrazili 9 130 stránek a strávili na webu dohromady úctyhodných 1 029 hodin.
Návštěvnost Envimatu od ledna 2011 do února 2012

2011-11-10

Envimat na semináři CPR


2011-09-13

EU vyžaduje šetrnost stavebních výrobků k životnímu prostředí


Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky uvádění stavebních výrobků na trh nahrazuje dosud platnou evropskou Směrnici Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích. Nově přibyl sedmý požadavek na udržitelné využívání přírodních zdrojů, který stanoví, že: "Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné použití přírodních zdrojů a: a) recyklvoatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání; b) trvanlivost staveb; c) použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě. 
Podrobnější informace k novému nařízení najdete na TZB info, plné znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS najdete přímo na EUR-Lex
2011-09-07

Probíhá aktualizace katalogu materiálů


 V současné době probíhá údržba dat a aktualizace databáze materiálů. Během průběhu údržby může být počet dostupných materiálů omezen.
2011-05-27

Projekt envimat představen České radě pro šetrné budovy


 Envimat.cz je zastoupen v pracovní skupině Udržitelné materiály České rady pro šetrné budovy. V rámci dnešní pracovní schůzky pracovní byl představen plán na letošní spuštění certifikace environmentálních profilů stavebních výrobků pro Českou republiku. 
2011-03-07

Založena pracovní skupina Envimat


 Dnes byla založena pracovní skupina Envimat, která sdružuje zástupce Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Výzkumného ústavu pozemních staveb.
Cílem pracovní skupiny je příprava certifikace stavebních výrobků, která bude kompatibilní s metodikou EPD. Certifikované produkty budou zahrnuty v databázi výrobků zde na envimatu. Certifikace bude spuštěna koncem roku 2011. Komplexní nabídka pro výrobce bude dostupná během 3. čtvrtletí 2011.
2010-10-18

Envimat na konferenci Pasivní domy


Projekt Envimat by prezentován na mezinárodní konferenci PASIVNÍ DOMY 2010, která se konala v Brně 14. a 15. října 2010. Poster projektu je ke stažení zde.